ภาพกิจกรรม

รำบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๑

รำบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองวังสะพุง เวลา ๑๗.๐๐ น. นำโดย นางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวังสะพุงและ ประธานชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองในประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวาระครบรอบ ๑๑๑ ปี ตั้งเป็นเมืองเลย เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung