ภาพกิจกรรม

pick and walk ครั้งที่ 11

pick and walk ครั้งที่ 11

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองวังสะพุง นำโดยนายยุทธ บุญเกษ รองนายกเทศมนตรี ตัวแทนนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรม "โครงการ เดินไป เก็บขยะไป"(Pick And Walk) ครั้งที่ ๑๑ จากเทศบาลผ่าน-ถนนประชาเสรี-สี่แยกหลังเทศบาลเลี้ยวขวา(ถนนหลังเทศบาล)ตรงไปถึงศาลเจ้าวังสะพุง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung