ภาพกิจกรรม

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ อ.วังสะพุง จ.เลย (๑๓ ส.ค. ๕๗)

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung