ภาพกิจกรรม

เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ จัดกิจกรรมงานวันแม่ โดยมี นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ จัดกิจกรรมงานวันแม่ โดยมี นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่ มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนเทศบาล ๑ มีการแสดงของนักเรียนเทศบาล ๑ และมีการปลูกต้นไม้ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung