ภาพกิจกรรม

เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกับสมาคมฟุตบอลอาวุโสแห่งประเทศไทย

 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกับสมาคมฟุตบอลอาวุโสแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการเปิดคลีนิกสอนการเล่นฟุตบอล "Football For Kids" ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung