ภาพกิจกรรม

การประกวดขับร้องสรภัญญะและเว้าผญา ณ วัดศรีอุดมวงศ์

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 56 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ได้รับเกียรติเป็นประธานในการเปิดการขับร้องสรภัญญ์และเว้าผญา ณ วัดศรีอุดรวงศ์ พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท

 ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ได้จัดงานงานทอดเทียนเข้าพรรษา ขับร้องสรภัญญะ พูดผญาและกราบคาราวะ "พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ" โดยมี นาย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นประธานในพิธี ซึ่งประเพณีนี้จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี โดยมีชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงเข้ามาร่วมพิธีนี้เป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung