Slot GacorSlot Deposit PulsaSlot Gacor Hari IniSlot Deposit PulsaOnline ToolsSlot GacorSlot Danaslot gacorlink slot gacorslot depo pulsaslot gacorslot pulsaslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslot gacor maxwinslot gacorslot gacor 4dslot gacorslot gacorslot gacorslot gacorslot gacorslot gacorslot gacorhttps://ccchilas.edu.pk/ewallet/slot-dana/https://www.chularat3.com/images/slot-gacor/https://vnr500.com.vn/.-/slot-deposit-pulsa/https://alynhs.edu.bz/situs-slot-gacor/https://www.al-ikhlas-lubuklinggau.ponpes.id/-/slot-gacor/http://opm.rid.go.th/backend/web/page-files/slot-gacor-hari-ini/law.phphttps://mkupth.com/slot-deposit-pulsa/https://www.arts.chula.ac.th/folklore/slot-gacor/

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/www/obt_wangsaphung/index.php:2)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/www/obt_wangsaphung/application/controllers/Welcome.php
Line: 11
Function: __construct

File: /home/www/obt_wangsaphung/index.php
Line: 317
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/www/obt_wangsaphung/index.php:2)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/www/obt_wangsaphung/application/controllers/Welcome.php
Line: 11
Function: __construct

File: /home/www/obt_wangsaphung/index.php
Line: 317
Function: require_once

เทศบาลเมืองวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


สำนักปลัด


สำนักปลัด

 การขอหนังสือรับรองการเกิด

 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

• การขอเลขที่บ้าน

• การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

• การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม

• การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

• การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น

• การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

• การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

• การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

• การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

• การตรวจ คัด รับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

• การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

• การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

• การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

• การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

• การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในประเทศ

• การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

• การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

• การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

• การรับแจ้งการย้ายออก

• การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

• การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

• การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

• การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

• การรับแจ้งการย้ายกลับเข้า

• การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

• การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

• การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

• การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

• การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

• การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

• การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

• การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

• การรับแจ้งการตาย กรณีท้องที่อื่น

• การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

• การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

• การเพิ่มชื่อเด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

• การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

• การรับแจ้งเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

• การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

• การรับแจ้งเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

• การรับการแจ้งเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

• การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

• การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

• การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว ( Certificate of ldentity)

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และเคยมีชื่อในทพเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

• การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

• การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง

 

15/04/2020

880

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung