ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
5/61 กำหนดราคากลาง จำนวน 3 โครงการ เขียนโดย AdminWSP 9
2/61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร เขียนโดย AdminWSP 13
3/61ประกวดราคาจ้างกเอสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย AdminWSP 12
4/61กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่3-31 มกราคม 2561 เขียนโดย AdminWSP 14
1/61 กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60 เขียนโดย AdminWSP 16
กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ประจะปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย AdminWSP 36
20/60กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60 เขียนโดย AdminWSP 43
กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เขียนโดย AdminWSP 60
กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เขียนโดย AdminWSP 49
ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม ตลาด(เช้า) เทศบาลเมืองวังสะพุง เขียนโดย AdminWSP 60