ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล “วังสะพุง คัพ”  ครั้งที่ 37  ประจำปี  2558

ประเภท  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย

 

                      A                                                          B

 

                   1. ทต.ปากปวน  B                                            5. อบต.หนองหญ้าปล้องB

                     2. อบต.ผาน้อย                                                6. ทีม ทม.วังสะพุง B

                     3. ทต.นาอ้อ                                                    7. อบต.ห้วยสีเสียด

                     4. อบต.บ้านเพิ่ม                                              8.ทต.ศรีสงคราม       

        C                                                           D

 

                    9. อบต.หนองหญ้าปล้อง A                               13.ทต.ปากปวน  A

                   10. ทม.วังสะพุงA                                             14. อบต.ผาบิ้ง        

                   11. อบต.วังสะพุง                                              15. อบต.ทรายขาว

                   12. ทีม.อบต.เขาหลวง                                      16. อบต.หนองงิ้ว     

 

การแข่งขันรอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม)

ว/ด/ป

คู่ที่

เวลา

สาย

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

1 เม.ย.58

1

10.00น.

A

ทต.ปากปวน  B - อบต.ผาน้อย

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

2

14.00น.

A

ทต.นาอ้อ   - อบต.บ้านเพิ่ม

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

3

16.00น.

B

อบต.หนองหญ้าปล้องB - อบต.ผาบิ้ง

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

2 เม.ย.58

4

10.00น.

B

อบต.ห้วยสีเสียด - ทต.ศรีสงคราม

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

5

14.00น.

C

อบต.หนองหญ้าปล้อง A  - ทม.วังสะพุงA

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

6

16.00น.

C

อบต.วังสะพุง - อบต.เขาหลวง

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

3 เม.ย.58

7

10.00น.

D

ทต.ปากปวน  A   -  อบต.ผาบิ้ง

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

8

14.00น.

D

อบต.ทรายขาว -   อบต.หนองงิ้ว  

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

9

16.00น.

A

ทต.ปากปวน  B    -   อบต.บ้านเพิ่ม 

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

4 เม.ย.58

10

10.00น.

A

อบต.ผาน้อย-     ทต.นาอ้อ

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

11

14.00น.

B

อบต.หนองหญ้าปล้องB - ทต.ศรีสงคราม

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

12

16.00น.

B

ทม.วังสะพุง B -   อบต.ห้วยสีเสียด

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

5 เม.ย.58

13

10.00น.

C

อบต.หนองหญ้าปล้อง A -อบต.เขาหลวง

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

14

14.00น.

C

ทม.วังสะพุงA  -  อบต.วังสะพุง

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

15

16.00น.

D

ทต.ปากปวน  A  -  อบต.หนองงิ้ว

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

6 เม.ย.58

16

10.00น.

D

อบต.ผาบิ้ง  -   อบต.ทรายขาว

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

17

14.00น.

A

ทต.นาอ้อ  - ทต.ปากปวน  B

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

18

16.00น.

A

อบต.บ้านเพิ่ม    - อบต.ผาน้อย

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

7 เม.ย.58

19

10.00น.

B

อบต.ห้วยสีเสียด-อบต.หนองหญ้าปล้องB

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

20

14.00น.

B

ทต.ศรีสงคราม  - ทม.วังสะพุง B

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

21

16.00น.

C

อบต.วังสะพุง   -  อบต.หนองหญ้าปล้อง A 

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

8 เม.ย.58

22

10.00น.

C

อบต.เขาหลวง  -   ทม.วังสะพุงA

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

23

14.00น.

D

อบต.ทรายขาว - ทต.ปากปวน  A

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

24

16.00น.

D

อบต.หนองงิ้ว  - อบต.ผาบิ้ง

ร.ร.บ้านวังสะพุ

 

 

การแข่งขันในรอบที่ 2 (รอบ 8 ทีม)

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

9 เม.ย.58

25

09.00น.

ที่ 1 สาย A     -      ที่ 2 สาย C

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

26

11.00น.

ที่ 1 สาย B     -      ที่ 2 สาย D

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

27

14.00น.

ที่ 1 สาย C     -      ที่ 2 สาย A

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

28

16.00น.

ที่ 1 สาย D     -      ที่ 2 สาย B

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

 

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (รอบ 4 ทีม)

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

10 เม.ย.58

29

13.30น.

ผู้ชนะคู่ที่ 25      -    ผู้ชนะคู่ที่ 26 

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

30

16.00น.

ผู้ชนะคู่ที่ 27      -    ผู้ชนะคู่ที่ 28 

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

 

 

***พักการแข่งขันในวันที่ 11 เมษายน2558***

 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

12 เม.ย.58

31

13.30น.

ผู้แพ้คู่ที่ 29      -    ผู้แพ้คู่ที่ 30 

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

32

15.30น.

ผู้ชนะคู่ที่ 29      -    ผู้ชนะคู่ที่ 30 

ร.ร.บ้านวังสะพุง

 

 

 

 

หมายเหตุ***  เวลาในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม