ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับสโมสร ไลออน์วังสะพุง สโมสรไลออน์เมืองเลย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ โดยมีนาย สุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อ.วังสะพุง