ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ อ.วังสะพุง จ.เลย (๑๓ ส.ค. ๕๗)