• ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • สภาเทศบาล
ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น  
80
วันที่-๒๒-สิงหาคม-๒๕๕๗-เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ-ระหว่าง-โรงเรียนภูกระดึงวิทยา-กับ-ม่วง-ขาว-fc  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง โรงเรียนภูกระดึงวิทยา กับ ม่วง-ขาว FC เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเป็นทีมที่ ๒...
1450
วันที่-๒๓-สิงหาคม-๒๕๕๗-เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับสโมสร-ไลออน์วังสะพุง-สโมสรไลออน์เมืองเลย วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับสโมสร ไลออน์วังสะพุง สโมสรไลออน์เมืองเลย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒...
1070
วันที่-๒๐-สิงหาคม-๒๕๕๗-เวลา-๑๐-๐๐-น-เทศบาลเมือวงัสะพุงร่วมกับโรงพยาบาลวังสะพุงและ-รพ-สต-บ้านโนนสว่าง ​วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมือวงัสะพุงร่วมกับโรงพยาบาลวังสะพุงและ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง...
1290

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

นายลือกฤต  มีสา
ปลัดเทศบาล

 

 

 

 

เว็บลิงค์